28 Мај, 2023
0.0126

Интервјуа

СКОПЈЕ СЕ БОРИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТУКТУРА, НО НЕМА ПАРИ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ: Интервју со Елена Николовска од Еко свест

СКОПЈЕ СЕ БОРИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТУКТУРА, НО НЕМА ПАРИ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ: Интервју со Елена Николовска од Еко свест

25 Мај, 2023

ИНТЕРВЈУ СО КАНДИДАТКАТА ЗА РЕКТОР, ПРОФ. АНГЕЛОВА: „УКИМ ќе се трансформира во отворен Универзитет со европски вредности и видлив на меѓународниот научноистражувачки простор“

ИНТЕРВЈУ СО КАНДИДАТКАТА ЗА РЕКТОР, ПРОФ. АНГЕЛОВА: „УКИМ ќе се трансформира во отворен Универзитет со европски вредности и видлив на меѓународниот научноистражувачки простор“

11 Мај, 2023

ИНТЕРВЈУ ПРОФЕСОР ТАШКОВСКИ, КАНДИДАТ ЗА РЕКТОР: УКИМ се соочува со силни предизвици, во мојата програма има мерки за нивно решавање

ИНТЕРВЈУ ПРОФЕСОР ТАШКОВСКИ, КАНДИДАТ ЗА РЕКТОР: УКИМ се соочува со силни предизвици, во мојата програма има мерки за нивно решавање

09 Мај, 2023

ИНТРВЈУ СО ЈОЗЕФ ВАРАДИ, ЦЕО И КО-ФАУНДЕР НА ВИЗЕР: „Новите рути ќе ги објавиме кога ќе заврши процесот со субвенциите“

ИНТРВЈУ СО ЈОЗЕФ ВАРАДИ, ЦЕО И КО-ФАУНДЕР НА ВИЗЕР: „Новите рути ќе ги објавиме кога ќе заврши процесот со субвенциите“

08 Мај, 2023

Интервју Робев: По првиот состанок со нашиот ментор се развија неколку идеи за нови продукти

Интервју Робев: По првиот состанок со нашиот ментор се развија неколку идеи за нови продукти

31 Март, 2023

Интервју Киревска: Со менторски услуги до поголема продажбата и освојување нови пазари

Интервју Киревска: Со менторски услуги до поголема продажбата и освојување нови пазари

29 Март, 2023

УКИМ БИЛ И ОСТАНУВА ЛИДЕР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА: Интервју со Проректорот Билјана Ангелова

УКИМ БИЛ И ОСТАНУВА ЛИДЕР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА: Интервју со Проректорот Билјана Ангелова

23 Март, 2023

СИТЕ ЈАВНО ИЗБРАНИ НОСИТЕЛИ НА ФУНКЦИИ НА УКИМ ДА ИМААТ МАНДАТ ОД ЧЕТИРИ ГОДИНИ: Интервју со проф. д-р Данева за Законот за високото образование

СИТЕ ЈАВНО ИЗБРАНИ НОСИТЕЛИ НА ФУНКЦИИ НА УКИМ ДА ИМААТ МАНДАТ ОД ЧЕТИРИ ГОДИНИ: Интервју со проф. д-р Данева за Законот за високото образование

10 Март, 2023

Стојмановска ИЗИИС: Сеизмички мониторинг клучен елемент во процесот на градење безбедни конструкции

Стојмановска ИЗИИС: Сеизмички мониторинг клучен елемент во процесот на градење безбедни конструкции

09 Март, 2023

СО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ ДИРЕКТНО УНИШТУВАМЕ ТУМОРИ И КАНЦЕРИ: Интервју со доц. д-р Александар Ѓорески

СО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ ДИРЕКТНО УНИШТУВАМЕ ТУМОРИ И КАНЦЕРИ: Интервју со доц. д-р Александар Ѓорески

01 Март, 2023

ГОЛЕМИОТ БРОЈ СПАСЕНИ БЕБИЊА СЕ НАШИТЕ ПЕХАРИ, ДРУГО ПРИЗНАНИЕ НЕМАМЕ: Доц. д-р Чадиковски за сите предизвици во 10-годишното постоење на детската кардиохирургија

ГОЛЕМИОТ БРОЈ СПАСЕНИ БЕБИЊА СЕ НАШИТЕ ПЕХАРИ, ДРУГО ПРИЗНАНИЕ НЕМАМЕ: Доц. д-р Чадиковски за сите предизвици во 10-годишното постоење на детската кардиохирургија

20 Февруари, 2023

Шалиќ Макреска ИЗИИС: Неколку региони во Македонија се со најголема сеизмична опасност, но има начини за заштита

Шалиќ Макреска ИЗИИС: Неколку региони во Македонија се со најголема сеизмична опасност, но има начини за заштита

18 Февруари, 2023

По завршување на образовниот процес на Лондон МЕТ секој од студентите ќе го најде вистинското место на пазарот

По завршување на образовниот процес на Лондон МЕТ секој од студентите ќе го најде вистинското место на пазарот

16 Декември, 2022

Осигурување на домот, дополнителна вредност во услугите на А1 Македонија

Осигурување на домот, дополнителна вредност во услугите на А1 Македонија

14 Декември, 2022

ИНТЕРВЈУ ТРЕНКОСКИ ОД „ТЕЛАМОН“: Автомобилската индустрија доживеа „земјотрес“, но успешно ги надминавме предизвиците

ИНТЕРВЈУ ТРЕНКОСКИ ОД „ТЕЛАМОН“: Автомобилската индустрија доживеа „земјотрес“, но успешно ги надминавме предизвиците

12 Декември, 2022

Економската соработка меѓу Словенија и Северна Македонија постојано расте

Економската соработка меѓу Словенија и Северна Македонија постојано расте

08 Декември, 2022

Интервју Лопичиќ: Нашите корисници ќе имаат посебни поволности во сите земји каде делува групацијата

Интервју Лопичиќ: Нашите корисници ќе имаат посебни поволности во сите земји каде делува групацијата

17 Ноември, 2022

ИНТЕРВЈУ САМАРЏИОСКИ: Неколку години работиме во многу неизвесни времиња, но компанијата успешно се носи со тешкотиите

ИНТЕРВЈУ САМАРЏИОСКИ: Неколку години работиме во многу неизвесни времиња, но компанијата успешно се носи со тешкотиите

07 Ноември, 2022