17 Јули, 2024
0.0198

Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДООЕЛ Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:desk@faktor.mk
contact@faktor.mk

Главен и одговорен уредник:
Нина Нинеска-Фиданоска

Редакција:
Анита Буховски
Александар Кузмановски - aleksandar.k@faktor.mk
Сања Атанасовска
Петранка Огнаноска
Ирена Ристовска - irena@faktor.mk
Наталија Миланова
Елеонора А.

Соработници/колумнисти:
Мирче Адамчевски
Синиша Наумоски

Дигитален маркетинг:
Мартин Киселички

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски

Забелешка:
Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на Фактор