13 Јуни, 2024
0.0103

Концепт за намалување на штети

IQOS
IQOS
IQOS
IQOS
IQOS
IQOS
IQOS
IQOS

„Намалување на штети“ е дел од пошироката иницијатива на ФМТКП ДОО Скопје во Северна Македонија и е посветена на едукација на јавноста за концептот за намалување на штети, со цел да се спречи изложување на населението на чадот од цигарите. Затоа, целта на оваа страница е да ја запознае јавноста со штетите од изложеноста на чадот од цигарите и согорувањето на тутунот. Конечно, страницата има за цел да ја подигне свеста кај читателите и да обезбеди релевантни информации за концептот за намалување на штети, кој е широко распространет низ светот и кај нас. „Намалување на штети“ на кој било начин не може да биде поврзано со промоција или рекламирање на која било категорија на производи.

Креаторите ги поседуваат правата на интелектуална сопственост во текстовите и другите материјали содржани на оваа веб-страница (вклучувајќи ги сите информации, слики, текст, дизајн, видео и аудио).

Ниту еден дел од „Намалување на штети“ не смее да се продава или дистрибуира за комерцијални цели, ниту пак може да се менува или инкорпорира во публикации или други веб-страници.