22 Септември, 2021
0.0203

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР доби одобрение да издаде прва емисија на корпоративни обврзници од 80 милиони денари

Објавено во: Финансии 27 Јули, 2021

Комисијата за хартии од вредност донела Решение со кое на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола му е дадено одобрение да издаде прва емисија на корпоративни обврзници по пат на јавна понуда. 

За ова Комисијата преку соопштение ја извести јавноста. 

Како што објаснуваат од КХВ, станува збор за 8.000 долгорочни должнички хартии од вредност со вкупна продажна вредност од 80.000.000 денари, која е еднаква со номиналната вредност на емисијата.

Обврзниците ќе се понудат преку Македонската берза по моделот фиксна цена, со давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот. Оттука, поединечната продажна цена на обврзниците е фиксна и изнесува 10.000 денари.

Каматната стапка на долгорочните должнички хартии од вредност за целиот период е фиксна и ќе изнесува 6 отсто на годишно ниво. Пресметката и исплатата ќе се врши еднаш годишно, сметано од денот на упис на обврзниците во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Првата исплата на камата ќе започне по истекот на 12 месеци од денот на уписот, а ќе заврши по истекот на 5 години. Согласно Законот за хартии од вредност, менаџментот утврдил процентот на успешност на јавната понуда да изнесува над 60 отсто од вкупната емисија.

Емисијата на обврзници на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се врши заради подобрување на финансискиот потенцијал на Друштвото и остварување на планираните цели и стратегии за негов раст и развој.

На седницата што се одржала на 23 јули, КХВ, како што соопштуваат, согласно Законот за инвестициски фондови, на ДУИФ Иново Статус АД Скопје и на извршните членови на Одборот на директори им изрекла јавна опомена, и истовремено со Решение ги задолжила да ги отстранат утврдените неправилности. 

„Имено, друштвото во целост го нема усогласено работењето со важечката регулатива за спречување перење пари и финансирање тероризам. Дополнително, спротивно на Законот за инвестициски фондови, Иново Статус АД Скопје не ги има ажурирано документите на отворениот инвестициски фонд“, велат од КХВ.

Од Комисијата за хартии од вредност исто така информираат и дека поради спроведена постапка на присоединување на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје кон Генерали Инвестментс АД Скопје, КХВ дала согласност на измените на Статутите согласно кои се променија називите на три отворени инвестициски фондови и тоа на: ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (нов назив ГЕНЕРАЛИ ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА), ИЛИРИКА КЕШ ФОНД (нов назив ГЕНЕРАЛИ КЕШ ФОНД) и ИЛИРИКА ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ (нов назив ГЕНЕРАЛИ ГЛОБАЛ-РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ).

Заради усогласување со новите измени на Законот за инвестициски фондови, КХВ донела три подзаконски акти и ги ставила на јавна расправа на веб страницата во времетраење од 30 дена со цел заинтересираните страни да ги дадат своите забелешки и сугестии. Станува збор за:
- Предлог Правилник за содржината, формата и начинот на доставување на информации за припојувањето и спојувањето до сопствениците на удели;
- Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд и
 -Предлог Правилник за формата и содржината на Проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд.

Можеби ќе ве интересира

Регулација на крипто-средствата: Дали оданочувањето може да го забрза процесот на општо прифаќање?

Регулација на крипто-средствата: Дали оданочувањето може да го забрза процесот на општо прифаќање?

Creative Hub победи на Global Fundraising Stage Miami 2021

Creative Hub победи на Global Fundraising Stage Miami 2021

АПАСИЕВ ОБВИНУВА ДЕКА СДСМ ОД НИВ ЈА ПРЕКОПИРАЛЕ ИДЕЈАТА ЗА КАМАТИТЕ - ова е прв чекор кон кршење на прангите на должничкото ропство

АПАСИЕВ ОБВИНУВА ДЕКА СДСМ ОД НИВ ЈА ПРЕКОПИРАЛЕ ИДЕЈАТА ЗА КАМАТИТЕ - ова е прв чекор кон кршење на прангите на должничкото ропство

НБМ НЕ ЈА МЕНУВА КАМАТАТА, ТАА ОСТАНУВА 1,25 ОТСТО - и покрај тоа што инфлацијата е повисока од очекувањата

НБМ НЕ ЈА МЕНУВА КАМАТАТА, ТАА ОСТАНУВА 1,25 ОТСТО - и покрај тоа што инфлацијата е повисока од очекувањата

Генерали инвестментс: Меѓу регионите, Европа се издвојува според атрактивноста, но потребна е претпазливост пред изборите во Германија

Генерали инвестментс: Меѓу регионите, Европа се издвојува според атрактивноста, но потребна е претпазливост пред изборите во Германија

Повторно расте вредноста на биткоинот

Повторно расте вредноста на биткоинот

ТТК Банка ќе им ја исплати каматата на имателите на корпоративната обврзница

ТТК Банка ќе им ја исплати каматата на имателите на корпоративната обврзница