04 Јули, 2020
0.0196

КАМАТИТЕ УПОРНО ОДАТ НАДОЛУ - добро за тие што сакаат кредит, но неповолно за штедачите

Објавено во: Финансии 29 Мај, 2020

Продолжуваат да се намалуваат каматните стапки. Колку што е тоа добро на страната на кредитите, толку е демотивирачки за штедните влогови.

Според најновите податоци што ги објави Народната банка, просечната каматна стапка на вкупните кредити во април годинава изнесувала 4,86 проценти. Со ова всушност продолжи трендот на нејзиниот пад, кој во споредба со еден месец претходно е за 0,03 процентни поени, а за една година намалувањето е за 0,37 процентни поени. 

Просечната каматна стапка на вкупните депозити, пак, изнесува 1,11 отсто. За една година претходно тоа е намалување за 0,3 процентни поени. 

Ако некој во април годинава зел кредит од банка, тоа го направил со просечна камата од 3,77 отсто. Толку изнесува просечната каматна стапка на новоодобфрените кредити, и бележи пад од 0,35 и 0,94 процентни поени на месечна и годишна основа, соодветно. 

Но затоа, пак, оние што однеле пари на чување во банка во април, просечната каматна стапка што банките им ја дале изнесувала 0,61 отсто, па споредено на годишна основа оваа каматна стапка е пониска за 0,66 процентни поени. 

Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор изнесува 4,01 отсто. Анализирано на годишно ниво, оваа каматна стапка е пониска за 0,51 п.п. 

Априлската каматна стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,66 отсто. 

Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,65 отсто и бележи минимален месечен раст од 0,01 п.п.,а споредено на годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,33 п.п. 

Каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во април, е пониска за 0,45 п.п. на месечна основа и изнесува 4,38 отсто. 

Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, овој месец, бележи минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 1,09 отсто, а на годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата е намалена за 0,29 п.п. 

Каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула во април изнесува 0,65 отсто, за разлика од претходните три месеци кога банките и штедилниците не примиле ваков вид депозити. На годишно ниво, оваа каматна стапка бележи пад од 0,47 п.поени.

Н.Н.Ф.

Можеби ќе ве интересира

НАД 206 МИЛИОНИ ЕВРА ЛЕГНАЛЕ КАЈ ФИРМИТЕ - поврат на ДДВ во првите шест месеци

НАД 206 МИЛИОНИ ЕВРА ЛЕГНАЛЕ КАЈ ФИРМИТЕ - поврат на ДДВ во првите шест месеци

БУЏЕТОТ, СЕПАК, НЕ СЕ ПОЛНЕЛ ТОЛКУ ЛОШО - приходите паднаа, но не колку очекувањата

БУЏЕТОТ, СЕПАК, НЕ СЕ ПОЛНЕЛ ТОЛКУ ЛОШО - приходите паднаа, но не колку очекувањата

Досега државата исплати 100, остануваат уште 400 милиони евра за спас од кризата

Досега државата исплати 100, остануваат уште 400 милиони евра за спас од кризата