13 Јули, 2020
0.0188

КОЈ ЌЕ ГО ДОБИЕ ТЕНДЕРОТ: Земјоделците на чекор до „зелена нафта“

Објавено во: Агробизнис 13 Мај, 2019

Со платежни картици и повеќекратно наскоро земјоделците ќе може да купуваат само „Еуродизел“ гориво за земјоделска механизација.

Околу педесет и пет илјади земјоделци за прв пат ќе бидат опфатени со мерката зелена нафта а програмата за директни плаќања предвидува 200 милиони денари.

Тендерот за набавка на гориво за земјоделска механизација е објавен денеска а целта на надлежните е да се намалат производните трошоци на земјоделците.

Од надлежното министерство потенцираат дека сите компании инаат право да ја погледнат тендерската документација и да ги кажат забелешките ако ти имаат.

Меѓудругото право да учествуваат имаат сите странски и домашни правни или физички лица или група такви лица – понудувач кои се регистрирании за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот а ќе биде избран оној чија понуда ќе биде оценета како прифатлива.

Од МЗШВ потенцираат и дека таа компанија што ќе го добие тендерот ќе има обврска да ги испечати платежните картици. Откако ќе го направи тоа ќе треба да ги остави до Платежната агенција којашто преку Подрачните единици ќе ги доделува на земјоделците.

Износот пак ќе се одреди врз основа на големината на површините и земјоделските култури за кои конкурирале земјоделците за субвенции во 2018 година